vrijdag 15 maart 2019

WEEK 24


Mayté brengt een spelletje mee waarbij je dieren en hun pootafdruk aan elkaar moet linken. Met een controleboekje kunnen we nakijken of we gelijk hebben, want simpel is het niet. 


We gaan de ritmische toer op: in de kring worden ritmes nagespeeld met de verschillende instrumentjes.
Daarna doen we een luisterspel: geblinddoekt proberen de kleuters aan te geven van waar het geluid komt. 
Enji brengt blokken mee om een huis te bouwen. We halen er de kleine baksteentjes bij om ook hiermee huizen te bouwen.


Aan de computers worden woordjes overgetypt door enkele oudste kleuters.
Deze week is de paddenoversteek terug gestart. Dinsdag is het onze beurt om padden, kikkers en salamanders over te zetten. Casper Leon, die 's avonds ook vaak padden gaat over zetten, vertelt ons enkele interessante weetjes:
- Waarom staan er stokken in de emmers? Moeten we die er uit nemen?
-> de stokken dienen voor als het regent: zonder stok zouden de padden geen steun vinden en verdrinken
- je moet niet enkel in de emmers zoeken, ook ertussen en op de gespannen plastiek kunnen de dieren zitten. 
- We zetten de dieren nu over met emmers. Waarom mag het niet meer met onze handen?
-> onze handen zijn te warm, het verschil in temperatuur is te groot.
Jammer genoeg vinden we geen padden, wel veel sluikafval. Dan nemen we dat maar mee in onze emmers, stellen enkele kleuters voor, want dat is ook werken aan het milieu!
Casper vertelt de dag na onze paddenoversteek slecht nieuws: de padden/ kikkers en hun eitjes die op de bladeren in de beek liggen, zijn vernield door ontruimers die vuil uit de beek hebben geschept. Hierdootr zijn de eitjes en de padden en kikkers onder puin en modder terecht gekomen, waardoor er waarschijnlijk veel gestorven zijn. 
Volgende week hebben we nog eens paddenoverzet. We hopen met het voorspelde mooie weer toch enkele dieren over te kunnen zetten...

Idee van de week komt van Gil: hij speelt ganzenbord met een groepje kleuters.

Als IZW vouwen de oudste kleuters met papier stroken haasjes.
Enji en Oscar bereiden de poppenkast deze week voor.
Robin brengt klei mee om spaghetti mee te maken. 
De jongsten oefenen op de dagen van de week met een knip- en plak oefening. Ze proberen de dagen juist te ordenen.


Jurasic Park in de zandtafel
Yuna brengt een magnetisch spelletje mee om mannetjes na te bouwen.

In tijden van carnaval worden niet alleen serieuze gezichtjes gemaakt. 
Lucien bouwt zijn papa. :)
Myrthe brengt een spelletje zoals dat van Mayté eerder deze week, maar dan met vlinders. De bedoeling: de vlinders met gesloten en open vleugels proberen linken.
 Er worden dieren en vallende sterren met strijkparels gemaakt.
Er wordt op de blokkenmat een boerderij gebouwd met een parcours voor de tractor.


In de blokkenmat wordt een boerderij gebouwd met een parcours voor de tractors bij.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten